75 prosent av informasjonen er alt du trenger for å ta en beslutning

Du trenger informasjon for å ta risikoen ut av beslutninger, men å få for mye informasjon har en reell kostnad. De fleste normale forretningsbeslutninger kan tas med 75 prosent av den tilgjengelige informasjonen, med fokus på de riktige problemene.

7 kognitive skjevheter som holder deg tilbake

Du tror kanskje at det bevisste selvet ditt har kontroll over livet ditt, men den vitenskapelige virkeligheten er veldig motsatt. Overvinn disse skjevhetene for å snu ting.

Hvordan raskt få personalets innspill før du tar en stor beslutning

Disse teknikkene hjelper deg med å få tilgang til de forskjellige perspektivene som fører til bedre beslutninger.

Hvordan spille Devil's Advocate på en produktiv måte

Hvert team med høy ytelse trenger noen som holder ting i sjakk og balanserer diskusjonen.

5 viktigste P-ord for suksess

4 P er for markedsføring, 5 P er for suksess