Hvordan Create Music Group ble Inc.s California-selskap nr. 1: Bevis på at du kan tjene på YouTube

Å samle inn en lønnsslipp fra strømmetjenester har vært en hodepine for kommende musikere. Denne L.A.-oppstarten bygde en blomstrende virksomhet rundt å løse det problemet.